O produkcie

CROHNAX Mesalazinum 250mg

CROHNAX Mesalazinum 500mg

CROHNAX Mesalazinum 1000mg

CROHNAX Mesalazinum 1000mg

CROHNAX Mesalazinum 1000mg

CROHNAX Mesalazinum 1000mg

Co to jest Crohnax:

Crohnax jest to pierwszy polski lek zawierający mesalazynę w formie czopków.

Firma farmaceutyczna Farmina Sp. z o. o. z największą starannością przygotowała linię produkcyjną dla preparatu z mesalazyną, substancją o działaniu przeciwzapalnym w stosunku do zmienionej chorobowo ściany odbytnicy.

Mesalazyna działa miejscowo przeciwzapalnie w obrębie jelita grubego. Mechanizm działania mesalazyny może wiązać się z hamowaniem syntezy prostaglandyn, cytokin (w tym TNF-alfa) i (lub) zmniejszeniem chemotaksji neutrofili oraz produkcji nadtlenków i wychwytem wolnych rodników. Nie jest znane, który z tych mechanizmów odgrywa dominującą rolę w działaniu klinicznym mesalazyny.

Wzór strukturalny mesalazyny

W jakim celu stosuje się Crohnax:

Lek Crohnax stosowany jest w leczeniu zaostrzeń i zapobieganiu nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa ) to nieswoista choroba zapalna jelit, w większości przypadków o charakterze przewlekłym, w której długie okresy remisji są przerywane ostrymi nawrotami choroby. Proces zapalny w przebiegu colitis ulcerosa obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. Do głównych objawów choroby należą biegunki, najczęściej krwiste, ból brzucha, ogólne osłabienie, zmniejszenie masy ciała oraz gorączka.

Crohnax lek dbający o zdrowie pacjentów oraz o kieszeń podatnika.

Polska firma farmaceutyczna Farmina Sp. z o.o. jako producent czopków Crohnax musiała spełnić wszelkie normy dotyczące wytwarzania. Dzięki temu na rynek trafiła mesalazyna w formie czopków, spełniająca wszystkie wymagania.

Producent zadbał również o kieszeń podatnika, postarał się o to aby jego produkt był najtańszy na rynku. Nie należy oceniać odpłatności dla pacjenta lecz całkowite obciążenie budżetu Państwa Polskiego, odpowiednio wynosi ono:

  • 32,65 PLN dla Crohnax 250 mg po 30 czopków;
  • 54,12 PLN dla Crohnax 500 mg po 30 czopków;
  • 51,21 PLN dla Crohnax 1000 mg po 14 czopków;
  • 54,12 PLN dla Crohnax 1000 mg po 15 czopków;
  • 89,16 PLN dla Crohnax 1000 mg po 28 czopków;
  • 87,32 PLN dla Crohnax 1000 mg po 30 czopków.

Podsumowując jest to nawet o 100% niższa cena od konkurencyjnych mesalazyn w czopkach. Dbajmy o chorych kompleksowo, umożliwiając im dostęp do leków w najniższej cenie. Oszczędność może być wykorzystana przez Narodowy Fundusz Zdrowia na inne działania poprawiające komfort życia osób chorych na Nieswoiste Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego. Pacjencie dbaj o zdrowie i o własną kieszeń, przecież też jesteś podatnikiem.